Adwokat Amanda Wadas

Kancelaria Adwokacka - Tarnów

Stawki za usługi w naszej Kancelarii Adwokackiej

Honorarium za usługę Kancelaria ustala indywidualnie z każdym Klientem, po zapoznaniu się z tematyką sprawy. Na wysokość wynagrodzenia wpływ ma, w przeważającej mierze, stopień skomplikowania sprawy i przewidywany nakład pracy. Niezbędne do określenia końcowego wynagrodzenia jest zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy oraz wszystkimi dokumentami.

Wszelkie ustalenia finansowe Kancelarii z Klientem są od początku klarowne i nie stanowią zaskoczenia na żadnym etapie współpracy. Dostosowując się do potrzeb Klientów Kancelaria stara się proponować różne warianty zajmowania się daną sprawą, co może korzystnie wpływać na znaczne obniżenie honorarium.

Do kwot wynagrodzenia i opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.