Adwokat Amanda Wadas

Kancelaria Adwokacka - Tarnów

Polityka prywatności strony kancelarii adwokackiej Amanda Wadas

I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Kancelaria Adwokacka Amanda Wadas z siedzibą przy ul. Konarskiego 4 w Tarnowie, o numerze NIP: 851658551, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe
"Kancelaria Adwokacka Amanda Wadas" dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.amandawadas.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę uzyskania informacji informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Cookies (Ciasteczka)
Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Wiadomości
Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas

Inne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
Kancelaria Adwokackiej Amandy Wadas zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres kancelaria@amandawadas.pl Kancelaria Adwokackiej Amandy Wadas stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności
Kancelaria Adwokackiej Amandy Wadas zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Kancelaria Adwokackiej Amandy Wadas prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kancelaria@amandawadas.pl