Adwokat Amanda Wadas

Kancelaria Adwokacka - Tarnów

Specjalizacje Kancelarii Adwokackiej Amandy Wadas

Usługi Kancelarii świadczone są w następujących dziedzinach:

prawa karnego /obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych, wykonawczych, przerwa i odroczenie wykonania kary, zatarcie skazania, reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych, dochodzenie odszkodowań w postępowaniach karnych/

prawa rodzinnego /udzielanie pomocy prawnej oraz reprezentacja przed Sądami w zakresie spraw: o rozwód, separację, bądź unieważnienie małżeństwa, o alimenty ( podwyższenie bądź obniżenie), z zakresu władzy rodzicielskiej, o ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ich egzekucji, zniesienie wspólności majątkowej oraz o podział majątku/

prawa cywilnego /umowy, odszkodowania, wypadki komunikacyjne, nieruchomości, windykacja należności, postępowania komornicze/

prawa spadkowego /pomoc prawna oraz reprezentacja przed Sądami w sprawach dotyczących w szczególności: stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, zachowku, zapisów testamentowych oraz działu spadku/

prawa osobowego, rzeczowego (w tym w sprawach dotyczących zasiedzenia, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności) zobowiązaniowego (w tym: w sprawach dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, zapłaty wynagrodzenia, o odszkodowanie)